loading

Čo robíme

Výroba je realizovaná na moderných CNC obrábacích centrách a konvenčných strojných zariadeniach sústružením, frézovaním, brúsením, vŕtaním, hĺbením, rezaním, pílením na základe výkresovej dokumentácie dodanej od jednotlivých zákazníkov.

Zabezpečujeme aj finalizáciu strojárskych dielov v oblasti povrchových úprav a tepelného spracovania prostredníctvom kooperačných služieb od starostlivo vyberaných dodávateľov.