loading

Naša práca - vaša spokojnosť.

image/svg+xml

O nás

Sme inovatívna strojárska spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, kvalitnou výrobou a zodpovedným prístupom k požiadavkám zákazníka.

Pracovný proces realizujeme od komunikácie so zákazníkmi, cez technické spracovanie v 3 D programoch, následné detailnú výrobu, až po výstupnú kontrolu na precíznych 3 D meracích zariadeniach. V prípade požiadaviek ich kooperujeme až po finálnu povrchovú úpravu.

Sme dlhoročnými držiteľmi certifikátu ISO 9001.

Našim zákazníkom poskytujeme serióznosť pri spolupráci, profesionalitu pri riešení obchodných prípadov, technické a technologické poradenstvo a ústretové termíny dodávania požadovaných produktov s podporou moderných technológií, softvérového vybavenia a kvalitného pracovného tímu.

Prioritným cieľom spoločnosti sú investície do modernizácie nosných prvkov infraštruktúry, predovšetkým do rozširovania a skvalitňovania pracovného prostredia a modernizácie výrobných zariadení,s cieľom skracovať výrobné časy, zvyšovať kvalitu produkcie a efektivitu.

Prečo spolupracovať práve s nami?

Prívetivá a odborná komunikácia so zákazníkom
Realistické ceny
Moderný strojový park
Flexibilita
Dodržiavanie termínov s rezervovaním výrobných kapacít
Spracovanie 3D návrhov
Podrobná a kvalitná výstupná kontrola na 3 D meradlách
Výber kvalitných kooperantov povrchových úprav a tepelného spracovania

Naši partneri

edm.png
gea.svg
hydac.png
instar.png
m-tec.png
maan.png
mts.svg
nissens.png
visteon.png

Projekty

Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Spoločnosť ROTEK, s.r.o. bola úspešná v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Výzva „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01, riadiaci program Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, operačný program Ľudské zdroje.

rozvoj-zrucnosti-na-podporu-trhu-prace.pdf