Meracie prístroje a zariadenia

Strojárska firma s profesionálnym prístupom a kvalitou výrobkov

3D meradlo - Micro XCEL Brown & sharpe

Presnosť meradiel a meracích zariadení využívaných vo výrobe je sledovaná a potrebné meradlá podliehajú pravidelnej kalibrácii.

2D meradlo - Mitutoyo LH600

Presnosť meradiel a meracích zariadení využívaných vo výrobe je sledovaná a potrebné meradlá podliehajú pravidelnej kalibrácii.

Profilprojektor - Mitutoyo PJ300

Presnosť meradiel a meracích zariadení využívaných vo výrobe je sledovaná a potrebné meradlá podliehajú pravidelnej kalibrácii.

Mitutoyo Quick Scope

Presnosť meradiel a meracích zariadení využívaných vo výrobe je sledovaná a potrebné meradlá podliehajú pravidelnej kalibrácii.

V prípade záujmu nás kontaktujte.